DẠY ĐÊM

Bao năm xưa đã qua rồi,
Nhớ người bạn gái một thời dạy đêm,
Vùng quê xa tít mây êm
Bóng đen thả xuống có thêm ngọn đèn ,
Trong phòng lớp học bảng đen,
Cô trò tranh thủ cài then hoc bài,
Vùng xa chẳng quản đường dài ,
Cô mang con chữ giảng bài học hay,
Một năm có bấy nhiêu ngày,
Tấm lòng con trẻ vui ngày thâu đêm
Nguyễn Du