TÂM TƯ

Về hưu đã nửa tháng rồi,
Trong lòng sao động bồi hồi khôn nguôi,
Nhà thì chỉ có hai người,
Mà như vắng vẻ lẻ loi một mình.
Vợ thì trông cháu giúp con.
Ở nơi xa tít đường dài cách xa.
Thôi thì chẳng biết làm gi
Sang nhà hàng xóm hát ca giải sầu
Du Nguyen Duc