MAI VÀNG

Thân hình uốn lượn,ngỡ rồng sa
Ở chỗ đầu sân dáng mượt mà
Giữa cảnh hàn đông đành trụi lá
Trong giờ cận tết nở đầy hoa
Bung đài chẳng ngại bầy ong đáp
Hé nhụy nào e lũ sẻ sà
Những chậu hoàng mai thường điểm sắc
Xuân về rực rỡ xóm làng ta
Thi Nang