CUỐI THU

Quạnh quẽ bên thềm buổi cuối thu
Ngàn cây vạn cỏ trắng sương mù
Thăm vườn nhớ mãi lời cha dạy
Đẩy võng thương hoài tiếng mẹ ru
Ngõ nọ trưng hình xui mắt mỏi
Nhà kia trỗi nhạc khiến tai ù
Nhìn ra nẻo cũ mờ mây khói
Gợi cảnh lâm tuyền lúc viễn du
Thi Nang