BIỂN CHIỀU Ở PHAN THIẾT

Biển rộng chiều xuân sóng vỗ bờ
Ru cành gió thổi quyện hồn thơ
Khi nhìn giữa phố đường thăm thẳm
Lúc dõi ngoài khơi cảnh mịt mờ
Nữ lại khoe đùi cho kẻ ngắm
Nam thường ưỡn ngực để người mơ
Ngâm mình đẹp đẽ trong hồ nước
Thưởng ngoạn phù vân cứ lững lờ
Thi Nang