TRƯỚC CẢNH MƯA DẦM NHỚ TRÒ CŨ TRƯỜNG XƯA

Tàn thu ướt rượt cảnh mưa dầm
Nước chảy quanh nhà lạnh lẽo tâm
Đến cửa đìu hiu ngồi lặng lẽ
Vào hiên quạnh quẽ đứng âm thầm
Vừa khơi dáng nhỏ cầm hoa phượng
Cũng gợi thân gầy hái quả trâm
Kỷ niệm làm tăng nhiều nỗi nhớ
Ngôi trường ở giữa chốn tuyền lâm
Thi Nang