ĐUA XE ĐẠP Ở THÀNH PHỐ CAO BẰNG (06/4/2021)

Thành viên đội tuyển quyết đua tài
Vượt mỗi cung đường buổi sáng nay
Giữa cảnh Cao Bằng xinh đẹp quá
Không hề uổng phí một đời trai

Thấy những chân người thật dẻo dai
Nhờ công khổ luyện biết bao ngày
Minh giành thắng lợi,lòng hoan hỉ (*)
Lĩnh áo vàng,xanh ở chặng này
Thi Nang
(*) Minh : tức là Lê Nguyệt Minh thuộc đội tuyển đua xe đạp thành phố Hồ Chí Minh.