HỪNG ĐÔNG

HỪNG ĐÔNG
(Ngũ ngôn bát cú-Tứ độ thanh)
Đường quê rộn tiếng cười
Vạn lá phủ cành tươi
Ở trạm xe nhiều khách
Vào phiên chợ lắm người
Ngoài hiên bầy sẻ đậu
Cạnh gốc lũ gà bươi
Rực rỡ vầng dương chiếu
Hừng đông giữa tháng mười
Thi Nang