HƯỚNG THIỆN

KIẾP PHÙ VÂN
(Ngũ độ thanh)
Chiều vương ảo não tóc phai dần
Cuộc sống vô thường trả nghĩa ân
Vẫn khổ tình say buồn kiếp bạc
Còn đau rượu đắm tủi thân trần
Thương hoài ý luận người quân tử
Ghét mãi câu bình bọn tiểu nhân
Nghĩ cảnh thăng trầm ôm mặt khóc
Đường xưa tiễn bạn luyến bao lần.
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp …… * …… Ngày: 03/12/2022)
Xin phép họa với anh Đoàn Văn Tiếp một bài nhé!
HƯỚNG THIỆN
(Ngũ độ thanh)
Giữa cảnh chiều hôm nắng nhạt dần
Trong đời đã nợ rất nhiều ân
Vừa đưa nỗi khổ vào cơn lốc
Mới được niềm vui ở cõi trần
Mến trẻ luôn làm cho vẹn nghĩa
Thương già hãy giúp để tròn nhân
Tâm thường hướng thiện khi nhàn rỗi
Sẽ thấy buồn đau giảm vạn lần
Thi Nang