MAI VÀNG

 

Vườn mai nảy nụ biết bao cành!
Đợi lúc Xuân về sẽ nở nhanh
Bảy chậu nằm ven tường vững chắc
Mười cây đứng giữa cảnh yên lành
Không nề buổi tối dầm sương lạnh
Chẳng ngại ban chiều dãi nắng hanh
Thưởng lãm hoa vàng trong dịp Tết
Từ nơi xã huyện đến đô thành
Thi Nang