VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHẠC MẪU *

Thương tiếc vô cùng nhạc mẫu ơi!
Vì lâm bệnh nặng đã qua đời
Âu sầu cháu nhỏ khăn tang đội
Ủ rũ con hiền giọt lệ rơi
Nỗi khổ lan dài trên mặt đất
Niềm đau tỏa rộng dưới lưng trời
Từ đây vĩnh biệt nơi trần thế
Khiến đại gia đình nhớ chẳng vơi
Thi Nang
* Nhạc mẫu = má vợi (mẹ vợ)
-Ghi chú :Nhạc mẫu của tôi từ trần vào lúc 22 giờ 36 phút,ngày 08/3/2023 (ngày 17/2 âm lịch),an táng vào lúc 14 giờ ngày 11/3/2023 (ngày 20/2 âm lịch),hưởng thọ 87 tuổi