HOÀN THÀNH SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng sư phạm trường THCS An Nhơn Tây,Chi bộ, Ban giám hiệu,Đoàn thể, các Tổ nhóm đã tổ chức buổi tặng hoa, quà để chia tay khi tôi về hưu trí tại quê nhà vào mùa hè năm 2014
Dưới đây là bài thơ tôi dùng để kết thúc lời phát biểu của tôi vào năm ấy:
HOÀN THÀNH SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI
Bao ngày dệt gấm đẹp màu tơ
Những chuyến đò ngang đã tới bờ
Nỗ lực từng giây rèn cháu nhỏ
Kiên trì mỗi phút luyện em thơ
Anh hùng, vạn thuở còn tôn kính
Liệt sĩ, muôn năm vẫn phụng thờ
Tiếp bước noi gương Hồ Chủ tịch
Xây đời giúp nước thỏa lòng mơ
Thi Nang

Trân trọng cảm ơn nhà giáo nhà thơ Phạm Văn Hiệp là đồng nghiệp cùng trường trong ngày ấy đã tặng tôi một bài thơ như sau:
VINH DANH
(Kính tặng nhà giáo nhà thơ Thi Nang về hưu)
Vạt nắng mai hồng điểm gấm tơ
Dâng hoa kính bạn thuở lên bờ
Mươi năm vững bước chăm vườn mộng
Vạn buổi bền lòng đến trẻ thơ
Với Đảng tròn duyên tình quý chuộng
Cùng Dân trọn nghĩa dạ tôn thờ
Ân nhà nợ nước thơm gia tộc
Thấp lửa soi đường rạng ước mơ
Phạm Văn Hiệp (bút danh Sĩ Đoan)
22/04/2014