BÃO LŨ

Bão khiến người dân khổ mọi bề
Mưa nhiều ngập trũng nước tràn đê
Đêm ngày nỗ lực lo phòng chống
Gió mạnh vừa tan lũ lại về
Thi Nang