BÃO LŨ (nđt)

Trận bão khi vào tới biển Đông
Trời mưa nước đổ ngập nương đồng
Thương người hoảng loạn ngày qua suối
Xót kẻ kinh hoàng bữa vượt sông
Lũ cuộn nhà trôi tìm mỏi mắt!
Bùn chôn cửa vỡ thấy đau lòng!
Lìa con,mất vợ,chồng bi thảm!
Trải mấy đêm dài vẫn đợi trông!
Thi Nang