BÃO LỤT 2

Bão lụt làm cho khốn khổ đời
Lan tràn nước ngập ở nhiều nơi
Người trôi lũ cuộn lòng đau xót
Cửa vỡ nhà xiêu dạ rối bời
Ảo não thôn làng bao lá rụng!
Tiêu điều bản xã mấy cành rơi!
Trần ai chẳng rõ khi nào dứt
Thảm họa bày ra giữa đất trời
Thi Nang