BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Bài xướng:
LŨ LỤT Ở QUẢNG TRỊ,QUẢNG BÌNH,THỪA THIÊN-HUẾ
Trận lũ vừa qua thấy mủi lòng
Trên đường nước chảy ngỡ là sông
Xiêu nhà lở núi ngăn đầu bạc
Ngập rẫy tràn nương cản má hồng
Đã kiếm người trôi từng buổi đợi
Đang tìm kẻ mất mỗi ngày trông
Bao lần Quảng Trị,Thừa Thiên-Huế…
Vượt bão dầm mưa khổ chất chồng!
Thi Nang
Bài họa 1:
BÃO LŨ MIỀN TRUNG
Miền Trung bão lụt thấy đau lòng
Nước lũ băng đồng chảy ngập sông
Ruộng rẫy bao trùm con nước bạc
Trời xanh phủ kín vạc mây hồng
Trên đường tấp nập người thăm hỏi
Dưới ngõ thêm nhiều kẻ đợi trông
Quảng Trị Thừa Thiên về chỗ Huế
Thầm thương tóc bạc tiễn con, chồng
Nguyễn Tuấn 10/10/2020
Bài họa 2:
BÃO LỤT MIỀN TRUNG
Bày chi thảm họa xót xa lòng!
Lũ cuộn dâng tràn ở suối sông
Vỡ cửa tan nhà trơ tóc bạc
Sà mây đổ nước nhạt môi hồng
Cầu trôi cản lối cha thường đợi
Núi lỡ ngăn đường mẹ vẫn trông
Các tỉnh miền Trung nhiều bão lụt
Từng gây nỗi khổ vợ không chồng!
Thi Nang