BÃO LỤT (nđt)

BÃO LỤT (nđt)
(Cơn bão số 10-2017:Doksuri)
Bao người ở giữa trận cuồng phong!
Mấy buổi trời mưa đã ngập đồng
Cửa vỡ nhà xiêu đường hóa rạch
Ao tràn lũ quét ruộng thành sông
Qui hồi xã ấp thương đầu bạc
Giã biệt trần gian uổng má hồng!*
Bão lụt làm cho đời khốn khổ!
Tâm sầu dạ xót cảnh tồn vong!
Thi Nang
* “lúc 5 giờ sáng,ngày 16/9/2017,em Cung Thị Na (16 tuổi trú tại xã Lăng Thành) cùng với mẹ điều khiển hai xe máy chở măng tới chợ bán.Khi xe băng qua chỗ có dây điện bị đứt,em Na không may vướng chân vào nên bị giật văng ra đường tử vong…”(trích trong báo vnExpress đăng ngày 16/9/2017)