BÃO LỤT

Màn mây phủ kín giữa lưng trời
Ảo não khi nhìn giọt nước rơi
Tạo lũ cho hồn đau tỉ kiếp
Làm mưa để dạ xót muôn đời
Thôn nghèo đã mất giờ vui vẻ
Ngõ hẹp đâu còn phút thảnh thơi
Thấy cảnh điêu tàn trong bão lụt
Nhà xiêu núi lở liệm thân người
Thi Nang