BẾN ĐÒ CHIỀU

BẾN ĐÒ CHIỀU
(Ngũ ngôn bát cú-Tứ độ thanh)
Sóng gợn ở trên dòng
Con thuyền cập bến sông
Âm thầm xem ráng đỏ
Lặng lẽ ngắm mây hồng
Cạnh xóm dừa sai quả
Ven bờ lúa trĩu bông
Nghe lòng thanh thản quá
Ngọn gió thoảng qua đồng
Thi Nang