CẢNH TƯỢNG QUANH NHÀ

Chiều thu quả rụng bóng cây dài
Ở giữa lưng trời cánh nhạn bay
Ngọn nhãn khoe màu bên gốc bưởi
Nhành trang điểm sắc cạnh thân lài
Nhiều xe trước cửa còn qua lại
Lắm hộ ven lề đã đổi thay
Sứ đỏ lan vàng hoa rực rỡ
Vừa xem cảnh tượng mới phô bày
Thi Nang