CẦU XIN ĐỪNG BÃO LỤT

Ngoài hiên sũng nước độ thu tàn
Đã chảy theo dòng đám bọt tan
Mỗi buổi mưa hòa bao khúc nhạc
Từng hôm gió quyện những cung đàn
Âu sầu cạnh cửa thầm trông sứ
Ảo não bên thềm lặng ngắm lan
Kính khẩn hoàng thiên đừng bão lụt
Cho người cõi thế được bình an
Thi Nang