CÂY LƯỠI HỔ LẠI TRỔ HOA

Lưỡi Hổ xuân về đẹp sắc hoa
Nhành xinh cánh nõn điểm tô nhà
Dầm sương dãi nắng không hề ngại
Hửng sáng xoăn tràng dãn nhụy ra
Thi Nang