CHĂM SÓC MẤY CHẬU MAI

Mai vàng muốn giữ được dài lâu
Hãy tưới thường xuyên tự buổi đầu
Cẩn thận làm phân bồi dưỡng lá
Chuyên cần xịt thuốc khử trừ sâu
Xuân về thưởng lộc tăng niềm thích
Tết lại nhìn hoa giảm nỗi sầu
Dãy chậu ngay hàng cây tỏa bóng
Bao ngày khó nhọc chẳng nề đâu
Thi Nang