CHÁU VỀ NHÀ NGOẠI ĐỂ ĐI HỌC

Nửa năm thấm thoắt trôi qua
Cháu về ở với ông bà nội đây
Ông bà săn sóc hằng ngày
Cho ăn,ru ngủ,năng thay áo quần
Tối lau mình,mặt,tay chân
Mỗi ngày tắm gội một lần buổi trưa
Lời ru hòa tiếng võng đưa
Bà đang quạt mát,cháu vừa ngủ say
Cháu còn bé nhỏ thơ ngây
Nụ cười tiếng nói mặt mày dễ thương
Hôm qua tiễn cháu lên đường
Đi về nhà ngoại,đến trường trẻ thơ
Niềm thương nỗi nhớ vô bờ
Ông bà nội vẫn mong chờ cháu ngoan
Cầu cho cháu được bình an
Mỗi ngày đến lớp hân hoan,yên lành
Siêng năng,chăm chỉ học hành
Vâng lời ngoại,mẹ dỗ dành sớm hôm
Thi Nang