CHIỀU CUỐI ĐÔNG

Lạnh lẽo sương chiều buổi cuối đông
Đàn chim én liệng ở trên đồng
Từng cơn gió thổi lay cành mận
Phớt nhẹ bồn trang đã nở hồng
Thi Nang