CHIỀU CUỐI THU

Trời mây ảm đạm lúc thu tàn
Thảo mộc im lìm giữa thế gian
Lặng lẽ bầy chim về tổ ấm
Từ xa vẳng lại mấy cung đàn
Thi Nang