CHIỀU ĐÔNG

Khung trời ảm đạm lúc chiều đông
Khói quyện làn sương ở giữa đồng
Quả rụng bên thềm khơi nỗi nhớ
Đưa đò rẽ sóng cập bờ sông
Thi Nang