CHIỀU ĐÔNG LẠNH LẼO

Lưng trời ảm đạm những chiều đông
Lạnh lẽo màn sương phủ trắng đồng
Giã bạn hôm nào cho kẻ nhớ
Xa trường độ ấy để người trông
Nhà xưa xóm cũ thương đầu bạc
Ngõ quạnh vườn hoang tủi má hồng
Đã mấy năm dài chưa trở lại
Bao mùa ngóng đợi cũng bằng không.
Thi Nang