CHIỀU ĐÔNG NƠI VIỄN XỨ

Sương mờ nắng nhạt cảnh làng quê
Giữa buổi chiều đông gió lạnh về
Lặng lẽ hai gà bươi gốc bưởi
Âm thầm một sẻ đáp cành lê
Hằng thương bạn cũ ngày xa cách
Mãi nhớ trò xưa thuở cận kề
Ngoảnh lại thôn nghèo nơi viễn xứ
Kiên cường vượt khó chẳng hề chê
Thi Nang