CHIỀU HÔM QUẠNH QUẼ

Nghe lành lạnh gió thoảng bờ vai
Giữa cảnh chiều hôm vệt nắng dài
Lẻ bóng âm thầm xem vũ trụ
Đơn hình lặng lẽ ngắm trần ai
Ngày xa xóm nhỏ còn thương mãi
Buổi biệt trường xưa vẫn nhớ hoài
Quạnh quẽ màn đêm vừa phủ xuống
Nghiêng đầu chỉ thấy một nhành mai
Thi Nang