CHIỀU QUÊ

Lưng trời ảm đạm có nhiều mây
Lũ sẻ đang chuyền dưới ngọn cây
Kẻ ngược người xuôi về xã ấp
Ngoài sân gió thổi lá khô đầy
Thi Nang