CHIỀU QUÊ

Giữa buổi đông về lạnh thấu xương
Nhiều xe tấp nập ở trên đường
Hàng cây trước ngõ sương mờ phủ
Bãi cỏ sau nhà nắng nhạt vương
Chậm rãi chân già nơi cửa quán
Hiền khô giọng trẻ chốn sân trường
Chiều quê hối hả người qua lại
Mãi đọng trong đầu cảnh mến thương
Thi Nang