CHIỀU THU GỢI NHỚ

Nhạn đã bay về buổi chớm thu
Hoàng hôn khói tỏa quyện sương mù
Nhìn mây bỗng nhớ lời cha dạy
Vẳng mãi trong đời tiếng mẹ ru
Thi Nang