CHIỀU THU

Lưng trời ảm đạm có nhiều mây
Sải cánh chiều thu nhạn rẽ bầy
Khói nhạt đang trùm lên bãi cỏ
Sương mờ đã phủ xuống lùm cây
Nhìn qua xóm nhỏ sầu huyên cỗi
Ngoảnh lại nhà xưa xót liễu gầy
Thuở ấy rời quê từ giã bạn
Lâu rồi kỷ niệm vẫn còn đây
Thi Nang