CHIỀU XUÂN

Chồi non lộc biếc điểm tô cành
Mỗi độ xuân về phủ lá xanh
Lắm quả màu tươi vườn tĩnh lặng
Nhiều hoa sắc đẹp cảnh yên lành
Bầy ong đã lượn trên lùm bưởi
Lũ sẻ đang chuyền dưới ngọn chanh
Thưởng ngoạn hoàng mai vừa vẫy cánh
Nghe người dễ chịu bước vòng quanh…
Thi Nang