CHIỀU XUÂN 

春 暮 
我 立 庭 邊 覽 燕 翔 
蕉 叢 屋 後 甫 遮 陽 
孤 身 靜 看 黃 昏 景 
已 使 於 心 憶 學 堂 
詩 囊
+Hán Việt: 
XUÂN MỘ 
Ngã lập đình biên lãm yến tường 
Tiêu tùng ốc hậu phủ già dương 
Cô thân tĩnh khán hoàng hôn cảnh 
Dĩ sử ư tâm ức học đường 
Thi Nang 
+Dịch nghĩa: 
CHIỀU XUÂN 
Ta đứng bên sân nhìn chim én bay lượn 
Phía sau nhà,bụi chuối vừa mới che khuất mặt trời 
Một mình lặng ngắm cảnh lúc trời gần tối 
Đã khiến cho lòng nghĩ nhớ mái trường 
Thi Nang
+Dịch thơ:
CHIỀU XUÂN 
Ta đứng rìa sân, én dệt đường
Sau nhà, chuối án cả vầng dương
Một mình lặng ngắm hoàng hôn cảnh
Đã khiến cho tâm nghĩ nhớ trường
Thi Nang