CHUẨN BỊ ĐÓN XUÂN

Cùng nhau chuẩn bị đón xuân về
Đẹp đẽ muôn nhà ở xóm quê
Tổ quốc phồn vinh,đường rộng rãi
Người qua kẻ lại bước trên lề
Thi Nang