CHÚC MỪNG NGÀY 8/3

Xin mừng phụ nữ khắp gần xa
Tặng những vần thơ để thế quà
Chúc mỗi người vui và khỏe mạnh
Tươi hồng dáng vẻ mịn màng da
Thi Nang