CHUYẾN ĐÒ NGANG

Chiều qua bến cũ chợt nao lòng
Cách trở đôi bờ vẫn đợi mong
Ảm đạm làn mây,thuyền rẽ sóng
Đìu hiu bãi cỏ,nước xao dòng
Hồi qui xóm nhỏ thương đầu bạc
Giã biệt làng xưa tủi má hồng
Kỷ niệm hằn sâu vào trí não
Tim còn khắc mãi cảnh triền sông
Thi Nang