CƠN BÃO SỐ 3 (NĂM 2018) GÂY RA MƯA LŨ

Các tỉnh miền Trung gần Bắc bộ
Bão càn qua gãy đổ cây nhà
Đây là cơn bão số 3
Làm cho khốn đốn dân ta trăm bề
Lũ quét nơi làng quê núi lở
Khiến gia đình khổ sở lìa nhau
Ruộng đồng úng lúa,hoa màu
Người trôi theo nước thương đau vô cùng!
Nhìn thấy cảnh trong vùng bão lũ
Cửa nhà tan biết ngụ nơi đâu?
Xót xa kẻ khóc người sầu
Thiên tai tạo cảnh bể dâu não lòng!
Nhiều tuyến đường như sông,tựa suối
Xe lưu thông giữa buổi nước tràn
Cầu mong đi lại bình an
Vượt qua những bước gian nan ê chề!
Trước nỗi khổ lòng tê dạ tái
Lũ gây nhiều thiệt hại tổn hao
Cùng nhau giúp đỡ đồng bào
Qua cơn bão tố đã vào núi sông
Thi Nang