CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA THƠ (Ngũ độ thanh)

Kính họa bài “HỒN THƠ” trong tập thơ “HỒN THƠ TỎA SÁNG” của Cụ Lương Đức Thu:

Hồn thơ,cây bút:Thú vui chơi
Bạn hữu gần xa thắm thiết mời

Trí tuệ,tài hoa luôn góp sức
Tư duy phác thảo vẫn không ngơi

Giao lưu văn hóa:Tình nồng thắm
Tham dự phong trào tỏa sáng ngời

Thiện cảm khắc sâu trong trí óc
Hồn thơ bay bổng khắp nơi nơi.
Lương Đức Thu

CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA THƠ
(Ngũ độ thanh)
Thêu vần dệt tứ hãy cùng chơi
Hưởng ứng “Hồn Thơ” Cụ đã mời
Những buổi giao hòa không ngại viết
Bao ngày xướng họa chẳng hề ngơi!
Trao tình kết nghĩa cho đời đẹp
Luyện chữ rèn câu để nét ngời
Mãi gửi điều hay về vạn xứ
Luôn truyền lẽ phải đến ngàn nơi.
Thi Nang