CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA THƠ

Nguyễn Thành Mỹ đã viết: Mời họa .
Sân thơ Thi Đàn
( Bài sáng tác nhân kỷ niệm 10 sinh nhật Thi Đàn )

Thi Đàn nơi đó một sân thơ
Thi sĩ mười năm đạt ước mơ
Thỏa mái tung hoành, tìm ý đẹp
Tự do vùng vẫy, kiếm lời tơ
Bắc Nam sum họp bao tâm đắc
Bốn cõi một nhà vui đợi chờ
Thi sĩ tấm lòng nhân ái lớn
Thi Đàn xứng đáng một sân thơ
18/7/2019
Nguyễn Thành Mỹ

Họa vui với bạn Nguyễn Thành Mỹ

THI ĐÀN ĐIỂM ĐẾN
(Thủ vĩ ngâm – Lưu thủy đối)

Thi đàn điểm đến bạn yêu thơ
Kết nối tâm tình với mộng mơ
Trau chuốt ngôn từ thêu tác phẩm
Như tằm rút ruột dệt mành tơ
Chuyên đề trao đổi vui lòng tới
Xướng họa giao lưu thỏa dạ chờ
Hội tụ muôn người chung ý tưởng
Thi đàn điểm đến bạn yêu thơ.
20.7.2019
Phan Hoàng

Thi Nang xin phép được góp vui cùng quý thi hữu

CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA THƠ
Những buổi quay về xướng họa thơ
Gieo vần gửi ý đã hằng mơ
Từng canh tủi kiếp người thêu lụa
Mỗi khắc thương đời kẻ dệt tơ
Dẫu ở ba miền luôn mến phục
Dù đi vạn nẻo vẫn mong chờ
Rèn câu xếp chữ vui cùng bạn
Những buổi quay về xướng họa thơ
Thi Nang