CUỐI ĐÔNG

殘 冬 
舞 燕 軒 旁 黯 淡 倥 
黃 昏 隻 影 在 書 房 
懷 人 住 島 哀 頭 白 
等 友 回 家 見 臉 紅 
昔 夜 長 更 求 暖 暑 
今 時 短 刻 怕 寒 風 
孤 身 仰 視 霞 光 映 
突 起 幽 愁 對 冷 冬 
詩 囊 
+Hán Việt: 
TÀN ĐÔNG 
Vũ yến hiên bàng ảm đạm không 
Hoàng hôn chích ảnh tại thư phòng 
Hoài nhân trú đảo ai đầu bạch 
Đẳng hữu hồi gia kiến kiểm hồng 
Tích dạ trường canh cầu noãn thử 
Kim thời đoản khắc phạ hàn phong 
Cô thân ngưỡng thị hà quang ánh 
Đột khởi u sầu đối lãnh đông 
Thi Nang 
+Dịch nghĩa: 
CUỐI ĐÔNG 
Trời u ám tẻ nhạt,bên hiên nhà chim én bay liệng 
Vào lúc chạng vạng bóng lẻ ở buồng đọc sách 
Nhớ người ở đảo thương đầu bạc 
Chờ bạn trở về nhà gặp má hồng 
Canh dài đêm trước mong nắng ấm 
Khắc ngắn bây giờ sợ gió lạnh 
Một mình ngẩng nhìn ánh sáng ráng phản chiếu 
Bỗng gợi nỗi buồn âm thầm trước mùa đông lạnh lẽo 
Thi Nang
+Dịch thơ:
CUỐI ĐÔNG
Én liệng bên nhà giữa khoảng không
Chiều hôm lẻ bóng ở thư phòng
Nhớ người trú đảo thương đầu bạc
Chờ bạn hồi gia gặp má hồng
Đêm trước canh dài mong noãn thử
Bây giờ khắc ngắn sợ hàn phong
Cô thân ngẩng mặt nhìn mây ráng
Bỗng gợi u buồn cảnh rét đông
Thi Nang