ĐẦU ĐÔNG (nđt)(bài họa)

+Hán Việt:
TÀN THU
Khô chi hủ diệp cúc điêu tàn
Hiện hữu song hình ỷ bích lan
Tỉnh tọa giai tiền văn nữ xướng
Trầm tư kỷ trắc lãm nam đàn
Thê phong tích nhật tuyền thôn xã
Khổ vũ kim thời tại thế gian
Dĩ kiến hiên bàng lưu thủy lạo
Ngô cầu lãnh thổ đắc bình an
Thi Nang
THU CUỐI
(Họa nguyên vận bài CUỐI MÙA THU
Của Thi Nang)
.Lá mục cành khô cúc úa tàn
Hai người dựa cửa ngắm vườn lan
Nương thềm lặng lẽ nghe em hát
Ôm ghế sâu xa thưởng tiếng đàn
Gió thảm năm xưa tràn lối xóm
Mưa sầu tháng trước ngập nhân gian
Hiên nhà nước lũ ai từng thấy
Lãnh thổ mong cầu mãi được an
.Hà Nội, ngày 26-10-2017
Tiến Vượng
ĐẦU ĐÔNG (nđt)(bài họa)
Ảm đạm đầu đông cúc đã tàn
Ra vườn lặng lẽ đứng nhìn lan
Âm thầm cạnh cửa xem người hát
Lạnh lẽo ngoài hiên thấy kẻ đàn
Nhớ buổi mưa vùi nơi xã quận
Thương ngày bão dập chốn trần gian
Bao nhà lũ cuốn theo dòng chảy !
Sở ước sơn hà mãi vạn an
Thi Nang