ĐI DẠO QUANH VƯỜN

Lúc rỗi ra vườn thưởng ngoạn mai
Hoàng hôn nắng nhạt bóng cây dài
Đàn chim lặng lẽ bay về tổ
Nhẹ bước xem cành trĩu quả sai
Thi Nang