ĐOÀN ĐUA XE ĐẠP LÊN ĐÈO NGOẠN MỤC (Lần thứ 32 – 2020-do HTV tổ chức)

Lũ lượt đoàn xe tiến thẳng vào
Con đường khúc khuỷu vượt đèo cao
Tô màu bậc đá còn rêu phủ
Tỏa ngọn hàng cây vẫy lá chào
Giữa cảnh qua rừng đâu có ngại
Bên bờ thấy vực chẳng hề nao
Đua tài nỗ lực cùng lên đỉnh
Kẻ thắng mừng vui lẫn tự hào
Thi Nang