ĐỒI CÁT Ở PHAN THIẾT

Cùng nhau giẫm cát ở trên đồi
Vãn cảnh ban chiều đẹp lứa đôi
Kẻ đã lên gò cho cháu trượt
Người đang xuống trũng để con ngồi
Ham trèo,phụ mẫu còn vui quá
Thích giỡn,nhi đồng chẳng chịu thôi
Giữa buồi đầu xuân lồng lộng gió
Từ đây thỏa mộng bấy lâu rồi
Thi Nang