ĐỢI ĐÓN XUÂN

Lãnh thổ tưng bừng đợi đón xuân
Hơn mười bảy bữa ắt vào xuân
Thôn phường rực rỡ mừng Tân Sửu
Cả nước huy hoàng mỗi dịp xuân
Thi Nang