ĐƠN HÌNH LẺ BÓNG

Lặng ngắm ao bèo đã phủ rong
Từng đêm lạnh lẽo chốn khuê phòng
Người đi biển rộng hằng thương nhớ
Kẻ ngụ sông dài mãi ngóng mong
Phượng đỏ bao lần xua lũ bướm
Mai vàng mấy lượt đuổi bầy ong
Nhìn ra viễn cảnh mờ sương khói
Ảnh cũ hằn sâu tận đáy lòng
Thi Nang