ĐÓN MỪNG NĂM MỚI (2021)

Những chậu mai vàng sắp nở hoa
Niềm vui rộn rã khắp muôn nhà
Trang hoàng đẹp đẽ mừng năm mới
Rực rỡ nơi gần đến nẻo xa
Thi Nang